Ubytovaní na kolejích

Pro správné fungování pevné sítě a následně internetu na kolejích a v budovách Vysoké školy ekonomické v Praze je nutné provést registraci.

Nutností pro správné fungování pevné sítě je vypnutí Wi-Fi, aby mohlo dojít k bezproblémové registraci.

Dále nastavte automatické získávání IP adresy pomocí DHCP.

Registrační formulář se objeví po zapojení síťového kabelu do počítače a prvním spuštění internetového prohlížeče (https://lan.vse.cz/)

Pokud se stránka sama nenačte, vyplňte tento odkaz do webového prohlížeče manuálně –> https://lan.vse.cz/

Po výběru typu přihlášení a uživatelského jména a hesla budete přesměrováni na stránku, kde potvrdíte svoji registraci. Internet by Vám měl poté fungovat do 10 minut.

Doporučujeme po uplynutí uvedené doby restartovat zařízení.

Nezapomeňte, že máte právo na zapojení pouze jednoho zařízení pomocí kabelu. Při zapojení druhého dojde ke zrušení registrace předchozího zařízení.

Hlášení problémů s internetem na kolejích

V případě, že máte problém s dostupností a stabilitou pevné sítě na kolejích, dejte nám prosím vědět skrze níže uvedený formulář.

Odkaz na formulář

Pravidla připojení

K síti na kolejích si mohou připojit počítač pouze osoby na nich řádně ubytované, buď pomocí školních přihlašovacích údajů (do systému InSIS) nebo účtu hotelových hostů (totožný s WiFi sítí hotel.vse.cz).

Pravidla používání

Každý uživatel sítě na kolejích je povinen se řídit vztahuje Příkaz rektora 1/2007 a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET – viz. www.cesnet.cz. Uživatele nesmí poskytovat připojení (konektivitu) jiným osobám.

Zásady přijatelného užití

Ze zásad přijatelného užití akademické sítě CESNET vyplývá, že uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

 • umožňují nebo snaží se získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí
 • porušují práva duševního vlastnictví
 • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon
 • plýtvají kapacitou sítě
 • ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích
 • omezují soukromí uživatelů

Omezení sítě na kolejích

 • je podporován protokol IPv4 a IPv6,
 • IPv4 adresa se přiděluje pomocí DHCP,
 • IPv6 adresa se přiděluje pomocí automatické konfigurace (přes oznámení směrovače),
 • není povolen příchozí provoz (provoz iniciovaný z venku kolejní sítě), tj. pokud si spustíte například webový server na svém počítači, tak nebude z vnějšku dostupný,
 • smtp (odchozí pošta z klienta) je povolen pouze na smtp servery používající autentizaci a šifrování pomocí SSL (obvykle port 465/tcp či 587/tcp). Uživatelé z VŠE mohou používat server vse.vse.cz – popis nastavení je na vc.vse.cz.
 • není povoleno používání Peer to Peer (P2P) sítí jako je DirectConnet, Kazaa či eDonkey.
 • jsou blokovány tunelovací protokoly pro IPv6

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

V síti na kolejích jsou monitorovány a logovány následující údaje:

 • informace spojené s registrací počítače na kolejích,
 • DHCP transakce – přiřazené IP adresy k MAC adresám v časovém úseku,
 • výskyt MAC adres na jednotlivých portech síťových prvků,

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsícu a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti na kolejích a případně i omezen přístup do dalších částí počítačové sítě VŠE – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.

Postup blokování a nápravy je podobný jako u dalších počítačů zapojených do sítě VŠE.

Soukromý WiFi router na kolejích

Zapojení vlastních WiFi routerů na kolejích není z naší strany doporučeno ani podporováno. Pro zapojení a konfiguraci není poskytována žádná technická podpora. Očekáváme, že WiFi routery budou použity pouze pro bezdrátové pokrytí pokoje, maximálně buňky. Vysílaná WiFi síť musí být zabezpečena. Při zapojení vlastního WiFi prosím dodržujte následující pravidla.

Za nepřípustné považujeme:

 • vysílání otevřené (nešifrované) sítě,
 • vysílání o velkém výkonu,
 • použití kanálu s šířkou 40MHz v pásmu 2,4 GHz,
 • sdílení přístupu k síti s ostatními uživateli.

Za problematické považujeme: