Nejčastější problémy s připojením

Nevidíte žádnou bezdrátovou síť

Buď máte chybně nakonfigurovánu bezdrátovou kartu nebo ji nemáte zapnutou (mnohé notebooky mají tlačítko pro zapnutí integrované bezdrátové karty, lze zapínat/vypínat i softwarově).
Můžete to způsobit i technický problém na Vašem zařízení.

Nevidíte síť eduroam

Výjimečně se stane, že vidíte některé bezdrátové sítě, ale ne eduroam.
Váš operační systém nepodporuje bezdrátové sítě typu WPA2-podnikové (např. čtečky elektronických knih od Amazonu) či tento typ sítě nepodporuje firmware bezdrátové karty (některé staré notebooky). Zkuste aktualizovat operační systém a ovladače bezdrátové karty (obvykle ze stránek výrobce notebooku či výrobce čipu bezdrátové karty).

Chybné jméno

Uživatelé z VŠE používají pro přihlášení jméno ve tvaru

login@vse.cz

kde login je uživatelské jméno, kterým se přihlašujete do InSISu či lokální počítačové sítě. @vse.cz označuje příslušnost k VŠE (tzv realm).

příklad chybného jména popis
xkrum72 chybí @vse.cz – nejčastější problém,
xbost23@insis.vse.cz místo @vse.cz je uvedeno chybné @insis.vse.cz,
apartman chybí @vse.cz, takové uživatelské jméno na škole nemáme,
Xduds09@Vse.cz velká písmena ve jméně, nemohou být ani v realmu,
xlecm00@vse.cz@vse.cz dvakrát uveden realm @vse.cz, možná byla vyplněna i přihlašovací doména (ve Windows),
xstaj73 [at] vse.cz chybně zapsaný @, převzat způsob zobrazení používaný v InSISu,
pepa.novak@vse.cz místo loginu je uvedena e-mailová adresa,
xpoki16@vsecz v realmu chybí tečka mezi vse a cz, občas naopak přebývá tečka či mezera (mezera na konci bývá problémem na Android),
VSE.CZ\\xmrum11 týká se Windows – v přihlašovacím dialogu zadána doména, doména nesmí být vyplněna,
EDUROAM\\xfojw20@vse.cz týká se Windows – v přihlašovacím dialogu zadána doména, doména nesmí být vyplněna

Chybné heslo

Pro eduroam se používá speciální heslo, které si nastavíte/změníte na https://eduroam.vse.cz/heslo/.
Většina zařízení si heslo uloží, takže není potřeba ho zadávat vícekrát. Pokud nepoužíváte VPNku, tak si heslo nemusíte pamatovat – vygenerujte si ho ve svém správci hesel.

Heslo si můžete na stránce pro jeho nastavení kdykoliv změnit. Po změně heslo nezapomeňte upravit nastavení na všech svých zařízeních.

Uživatel bez přístupu do eduroam

Do eduroam mají přístup aktivní studenti, aktivní zaměstnanci a většina aktivních externích rolí.
Oprávnění končí druhý den po ztrátě nároku – po ukončení studia, ukončení pracovní dohody apod. Při ukončení nároku smažte konfiguraci eduroam ze svých zařízení.

Přístup do eduroam nemají ani studenti s přerušeným studiem, neboť nejsou studenti dle vysokoškolského zákona.

Nárok si můžete ověřit v InSIS – po přihlášení zvolte aplikaci Správa účtů ve skupině Technologie a jejich správa. V seznamu byste měli najít server eduroam.

Problém s certifikátem

Certifikáty se používají pro ověření, že se hlásíte do oficiální sítě s názvem eduroam – nelze jednoduše zabránit různým podvodníkům, aby nezačali propagovat falešnou síť s názvem eduroam. Certifikát se používá pro ověření autorizačního serveru – při přihlašování do sítě eduroam počítač nejdříve požádá o certifikát autorizačního serveru. Poté zkontroluje, zda certifikát je podepsán správnou certifikační autoritou – pokud ano, tak teprve nyní se vytvoří zašifrovaný tunel a v něm se  pošle heslo pro ověření na autorizačním serveru.

Na VŠE je autorizační server radius.vse.cz podepsán certifikační autoritou USERTrust RSA Certification Authority. Na každém zařízení by mělo být uvedeno, že bude důvěřovat certifikátu pouze od této certifikační autority.

Problém nastane, pokud uživatel v konfiguraci připojení zaškrtl jinou certifikační autoritu či zvolí chybný typ autorizace (podporujeme dva typy: EAP-TTLS a EAP-PEAP/Microsoft PEAP).

Při této chybě na zařízení smažte konfiguraci sítě eduroam a vytvořte ji znovu, nejlépe v dosahu eduroam. Vhodné je použít konfigurační skript.

Odlišné jméno uvnitř tunelu

Při konfiguraci můžete zadat dvě jména pro přihlášení – vnější (anonymní) identita se používá pro směrování k autentizačnímu serveru, vnitřní identita se použije při ověřování hesla.
V operačním systému Android se používají pojmy Identita (vnitřní identita) a Anonymní identita (vnější identita), ve Windows pojmy Uživatelské jméno (vnitřní identita) a Identita pro roaming (vnější identita).

Obě identity musí být stejné, popř. jako vnější může být použito anonymous@vse.cz.
Pokud vnější identitu nevyplníte (doporučujeme), tak se automaticky použije hodnota z vnitřní identity.

Přihlášení se jako počítač

Toto se týká pouze Microsoft Windows. Operační systém se nejdříve snaží přihlásit pod jménem počítače (např. host/Věruš-PC,  host/wolfik-PC či host/asus-eee-pc) a teprve poté pod zadaným jménem a heslem. Tím vzniká asi 5-10 vteřinová prodleva při připojování do sítě eduroam.

V konfiguraci bezdrátové sítě zrušte Automaticky použít přihlašovací jméno a heslo pro přihlášení k systému Windows.

Časté odpojování/připojování do sítě

Na starších noteboocích s Windows to může způsobovat starý ovladač bezdrátové karty. Na stránkách výrobce notebooku zkontrolujte, zda nejsou novější ovladače pro Váš model.

Na noteboocích a i na mobilech to může způsobovat úsporný režim bezdrátového adaptéru. Ve Windows můžete zkusit vypnout „Vypínání zařízení z důvodu úspory energie“ ve volbách ovladače bezdrátového adaptéru.

Dalším důvodem může být velmi agresivní roaming. Zařízení má obvykle v dosahu více přístupových bodů (Access Points) a vybírá si mezi nimi ten s nejsilnějším signálem. Bezdrátový adaptér sílu signálu průběžně sleduje. Při změnách v prostoru (např. projde osoba) se mění síla signálů od jednotlivých přístupových bodů a počítač se může snažit přepojit na jiný přístupový bod. Ve Windows můžete agresivitu roamingu upravit, viz článek Setting Roam Aggression on Windows Computers.

Časté odpojování může být způsobeno přehříváním notebooku. Pokud máte starší notebook a jeho spodní strana je při používání horká, tak ho zkuste vyčistit od prachu. Provádí to většina servisních firem na notebooky, ale můžete to zkusit i sami.