O síti eduroam


eduroam je bezdrátová síť provozovaná výzkumnými a vzdělávacími institucemi, které poskytují připojení uživatelům napříč celou Evropou i na některých dalších kontinentech. Uživatelé by měli pod heslem „Otevřít notebook a být online“ být schopni připojit se svým uživatelským jménem a heslem kdekoli, kde je bezdrátová síť eduroam k dispozici.

Myšlenka vznikla na půdě TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association), nyní eduroam spravuje následnická organizace GÉANT. Cílem je takové propojení sítí všech účastníků, že uživatel jedné sítě se může pod svým účtem (udržovaným v domovské síti) připojit do libovolné z nich. Tj. uživatelé z naší školy se mohou připojit v budovách dalších účastníků eduroam z České republiky i z Evropy.

Parametry připojení pro uživatele z VŠE

Uživatelské jméno/totožnost: username@vse.cz
Heslo: nastavte na eduroam.vse.cz/heslo
Jméno bezdrátové sítě (SSID): eduroam
Parametry připojení: WPA2-podnikové, šifrování AES
Ověření uživatele: pomocí jména a hesla, podporujeme dva profily: TTLS+MSCHAPv2 a PEAP+MSCHAPv2
Jméno autentizačního serveru: radius.vse.cz
CA autentizačního serveru: USERTrust RSA Certification Authority
Anonymní identita: nepovinná, anonymous@vse.cz
Doména: nevyplňovat

Při používání sítě eduroam je potřeba dodržovat pravidla připojení.

Konfigurační programy/skripty pro nastavení eduroam

Postup konfigurace

  1. Nastavte si heslo pro eduroam.
  2. Nakonfigurujte eduroam na zařízení. Použijte jednu z následujících variant. Při nastavování je vhodné být v dosahu bezdrátové sítě eduroam.
    cat.eduroam.org stáhněte konfigurační program/konfigurační skript pro Vaše zařízení (např. přes mobilní data či přes domácí Wi-Fi).
    Program/skript nastaví parametry, Vy pouze doplníte uživatelské jméno (včetně @vse.cz) a heslo do eduroam.
    Nebo si sami nastavte parametry dle návodu pro konkrétní operační systém:

eduroam a logo eduroam jsou registrované obchodní známky společnosti TERENA/GÉANT Association.