Na Vysoké škole ekonomické v Praze máte mnoho možností připojení k internetu, resp. připojení do školní sítě. Tento web poskytuje informace o všech možnostech připojení, vč. návodů jak při připojování postupovat a tipů užitečných při řešení problémů.

K dispozici máte následující připojení:

  • bezdrátová síť eduroam, která je primárním připojením uživatelů k síti v areálu na Žižkově, Jižním městě, rekreačních areálech Dobronice, Nicov, Točná a Třebešín. Tato síť je dostupná i na kolejích, nicméně zde je preferován následující způsob připojení. K přístupu jsou využívány přihlašovací údaje odlišné od školních přihlašovacích údajů (InSIS), které je možné získat na adrese https://eduroam.vse.cz/heslo.
  • pevná síť (tzv. ethernet), který je primárním připojením uživatelů k síti v areálech kolejí Jarov, Jižní město a Rooseveltova kolej. Dále se síť využívá pro připojení zaměstnanců v kancelářích a počítačů určených pro výuku (na počítačových učebnách). K přístupu jsou využívány školní přihlašovací údaje (k systému InSIS).
  • bezdrátová síť hotel.vse.cz, která je určena hotelovým hostům ubytovaným na kolejích VŠE. Přístupové údaje k této síti získají hoteloví hosté na recepcích své koleje.
  • bezdrátová síť guest.vse.cz, která je určena pro připojení hostů pozvaných na VŠE (např. účastníci konferencí, hosté xPortu nebo zahraničního oddělení aj.). Přístupové údaje je možné získat více způsoby o kterých jsou kompetentní zaměstnanci informováni.
  • VPN (virtual private network), která je určena pro připojení do sítě VŠE např. z domova. K přístupu do této sítě se využívá stejných přístupových údajů jako do sítě eduroam, nastavují se na totožném místě (https://eduroam.vse.cz/heslo).

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: