macOS – nastavení eduroam

Základní informace

macOS (Mac OS X) umí detekovat parametry bezdrátové sítě a první přihlášení do eduroam je pro uživatele jednoduché. Chybí kontrola autentizačního serveru – není to bezpečná konfigurace.
Vytvořenou konfiguraci lze ručně upravit pouze pokud jste v dosahu eduroam. Snazší cestou je stažení připravené konfigurace z eduroam Configuration Assistent Tool (eduroamCAT).

Automatická konfigurace pomocí služby eduroamCAT

Ruční konfigurace

Předpokládáme, že jste v dosahu sítě eduroam.
TODO