macOS – nastavení eduroam

Základní informace

macOS (Mac OS X) umí detekovat parametry bezdrátové sítě a první přihlášení do eduroam je pro uživatele jednoduché. Chybí kontrola autentizačního serveru – není to bezpečná konfigurace.
Vytvořenou konfiguraci lze ručně upravit pouze pokud jste v dosahu eduroam. Snazší cestou je stažení připravené konfigurace z eduroam Configuration Assistent Tool (eduroamCAT).

Ruční konfigurace

Předpokládáme, že jste v dosahu sítě eduroam.

K připojení do sítě stačí rozkliknout ikonu Wi-Fi a položku eduroam. Následně vyplňte uživatelské jméno včetně @vse.cz a heslo do eduroamu (jiné než do InSIS, viz výše).

Automatická konfigurace pomocí služby eduroamCAT