Počítače na učebnách

Aktuální dobu provozu počítačových učeben a studoven naleznete na odkazu: https://ci.vse.cz/centrum-informatiky/o-nas/provozni-doba/

Mám problém s počítačem v počítačové učebně nebo studovně:

Podle lokality, v níž se s tímto problémem potýkáte, se s důvěrou obraťte na:

Žižkov:

Na obou patrech počítačových učeben (1 a 2.patro) je stálý technický dozor sídlící v místnosti SB 100A

Jižní Město:

místnost 356 JM