hotel.vse.cz

Bezdrátová síť s názvem hotel.vse.cz je provozována v prostorách kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze. Přístup k této síti mohou získat všichni řádně ubytovaní, kteří nejsou studenty nebo zaměstnanci VŠE (těm slouží síť eduroam).

Pro připojení do sítě hotel.vse.cz postupujte následovně:

 1. Zajděte na recepci vaší koleje a požádejte je o vygenerování přístupových údajů. Dostanete lísteček (viz obrázek) s přístupovými údaji, které se skládají z přihlašovacího jména (username) a hesla (password).
 2. Připojte se s vaším zařízením do WiFi sítě hotel.vse.cz. Budete požádáni o vložení přihlašovacích údajů z bodu 1.
 3. Po úspěšném připojení můžete využívat připojení k internetu.

Přístup k této síti je v ceně poplatku za ubytování.

V případě problémů s touto sítí nás můžete kontaktovat na emailu osi@vse.cz. Uveďte prosím vaše jméno, uživatelské jméno do WiFi (to, které jste získali na recepci koleje), kolej a číslo pokoje a co nejpodrobnější popis problému – zejména chybové hlášky/obrazovky.


Parametry připojení do hotel.vse.cz

Uživatelské jméno/totožnost: přiřadí se při založení účtu
Heslo: přiřadí se při založní účtu
Jméno bezdrátové sítě (SSID): hotel.vse.cz
Parametry připojení: 802.1x/WPA2-podnikové, šifrování AES
Metoda ověření (metoda EAP): PEAP či EAP-TTLS
Ověření fáze 2: MSCHAPv2
Certifikační autorita (CA) serveru: USERTrust RSA Certification Authority
Jméno serveru: radius.vse.cz
Anonymní identita: nepodporujeme, nevyplňovat
Doména: nevyplňovat

Přijatelné užití

Na používání bezdrátové sítě hotel.vse.cz se vztahuje Příkaz rektora 1/2007, ze kterého vyplývají následující základní pravidla:

 • Uživatel je při své činnosti povinen dodržovat mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána a platné právní normy ČR.
 • Uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností neohrožoval práci ostatních uživatelů, nepřetěžoval zdroje sítě.
 • Uživatel je povinen dodržovat základní pravidla ohleduplnosti a slušnosti vzhledem k ostatním uživatelům a správcům systémů.
 • Uživatel odpovídá za škody jím způsobené, ať již úmyslně, či z nedbalosti.
 • Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje (jméno, heslo). Poskytnutí přístupových práv jiné osobě je porušením pravidel.

Technická omezení sítě

 • je podporován protokol IPv4 a IPv6,
 • IPv4 adresa se přiděluje pomocí DHCP,
 • IPv6 adresa se přiděluje pomocí automatické konfigurace (přes oznámení směrovače),
 • není povolena přímá komunikace mezi jednotlivými připojenými zařízeními,
 • není povolen příchozí provoz (provoz iniciovaný z venku), tj. pokud si spustíte například webový server na svém notebooku, tak nebude z vnějšku dostupný,
 • smtp (odchozí pošta z klienta) je povolen pouze na porty používající autentizaci a šifrování pomocí TLS (obvykle port 465/tcp či 587/tcp),
 • není povoleno používání Peer to Peer (P2P) sítí pro stahování/sdílení obsahu jako je Bittorent, DirectConnet či eDonkey,
 • rychlost připojení je omezena na 8 Mb/s z externích sítí.

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsíců a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup do sítě hotel.vse.cz – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě může být uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o jím používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.