guest.vse.cz

WiFi guest.vse.cz je provozována v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze s výjimkou kolejí a budovy v Jindřichově Hradci.

Bezdrátová síť s názvem guest.vse.cz je určena pro návštěvníky prostor VŠE, kteří potřebují přístup na Internet. Příkladem mohou být:

 • Zahraniční hosté školy obvykle na krátkodobých návštěvách. Pokud zahraniční učitel učí, tak by měl mít účet ve studijním systému a hlásit se do eduroam.
 • Účastníci placených kurzů a školení.
 • Externí spolupracovníci na projektech v xPortu.
 • Krátkodobé návštěvy pracovníků školy. Např. odborník z praxe, který dorazí na jednu přednášku.
 • Rodinní příslušníci zaměstnanců při rekreacích v rekreačních střediscích VŠE.
 • Účastníci konferencí a dalších akcí a událostí pořádaných v prostorách VŠE.

Bezdrátová síť guest.vse.cz:

 • Není pro studenty a zaměstnance VŠE (včetně dohod a externích rolí). Pro ně je určena bezdrátová síť eduroam.
 • Není pro hotelové hosty. Pro ně je určena bezdrátová síť hotel.vse.cz. Síť guest.vse.cz nevysíláme v prostorách kolejí.

Jak získat účet do sítě guest.vse.cz:

Jednodenní účet pro návštěvu:

Každý zaměstnanec VŠE má oprávnění vytvořit jednodenní účet pro hosta (např. externí přednášející). Platnost tohoto účtu je omezena vždy od času vytvoření účtu do půlnoci daného dne a je možné vytvořit pouze jeden účet denně. V případě, že pro daný den je potřeba účtů více, využijte prosím možnosti viz níže.

Vytvořit účet je možné zde.

Účty pro konference, akce a události pořádané na VŠE

V případě, že na VŠE pořádáte (nebo zprostředkováváte) konferenci nebo jinou událost, která vyžaduje připojení více uživatelů do sítě, je možné podat žádost o libovolné množství účtů do WiFi guest.vse.cz. Žádost může podat každý zaměstnanec VŠE, který sám určí období platnosti těchto účtů.

Žádost je možné podat zde.

Parametry připojení do guest.vse.cz

Uživatelské jméno/totožnost: přiřazeno konkrétnímu uživateli, dle typu uživatele (viz výše)
Heslo: přiřazeno konkrétnímu uživateli, dle typu uživatele (viz výše)
Jméno bezdrátové sítě (SSID): guest.vse.cz
Parametry připojení: 802.1x/WPA2-podnikové, šifrování AES
Metoda ověření (metoda EAP): PEAP
Ověření fáze 2: MSCHAPv2
Certifikační autorita (CA) serveru: USERTrust RSA Certification Authority
Jméno serveru: radius.vse.cz
Anonymní identita: nepodporujeme, nevyplňovat
Doména: nevyplňovat

 

Přijatelné užití

Na používání bezdrátové sítě guest.vse.cz se vztahuje Příkaz rektora 1/2007 Z něho vyplývají následující požadavky na uživatele:

 • Uživatel je při své činnosti povinen dodržovat mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána a platné právní normy ČR.
 • Uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností neohrožoval práci ostatních uživatelů, nepřetěžoval zdroje sítě.
 • Uživatel je povinen dodržovat základní pravidla ohleduplnosti a slušnosti vzhledem k ostatním uživatelům a správcům systémů.
 • Uživatel odpovídá za škody jím způsobené, ať již úmyslně, či z nedbalosti.
 • Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje (jméno, heslo). Poskytnutí přístupových práv jiné osobě je porušením pravidel.

 

Technická omezení sítě

 • je podporován protokol IPv4 a IPv6,
 • IPv4 adresa se přiděluje pomocí DHCP,
 • IPv6 adresa se přiděluje pomocí automatické konfigurace (přes oznámení směrovače),
 • není povolena přímá komunikace mezi jednotlivými připojenými zařízeními,
 • není povolen příchozí provoz (provoz iniciovaný z venku), tj. pokud si spustíte například webový server na svém notebooku, tak nebude z vnějšku dostupný,
 • smtp (odchozí pošta z klienta) je povolen pouze na porty používající autentizaci a šifrování pomocí SSL (obvykle port 465/tcp či 587/tcp),
 • není povoleno používání Peer to Peer (P2P) sítí pro stahování/sdílení obsahu jako je Bittorent, DirectConnet či eDonkey,
 • rychlost připojení je omezena na 8 Mb/s z externích sítí.

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsíců a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup do sítě guest.vse.cz – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o jím používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.