guest.vse.cz

WiFi guest.vse.cz je provozována v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze s výjimkou kolejí a budovy v Jindřichově Hradci.

Bezdrátová síť s názvem guest.vse.cz je určena pro návštěvníky prostor VŠE, kteří potřebují přístup na Internet. Příkladem mohou být:

 • Zahraniční hosté školy obvykle na krátkodobých návštěvách. Pokud zahraniční učitel učí, tak by měl mít účet ve studijním systému a hlásit se do eduroam.
 • Účastníci placených kurzů a školení.
 • Externí spolupracovníci na projektech v xPortu.
 • Krátkodobé návštěvy pracovníků školy. Např. odborník z praxe, který dorazí na jednu přednášku.
 • Rodinní příslušníci zaměstnanců při rekreacích v rekreačních střediscích VŠE.
 • Účastníci konferencí pořádaných v prostorách VŠE.

Bezdrátová síť guest.vse.cz:

 • Není pro studenty a zaměstnance VŠE (včetně dohod a externích rolí). Pro ně je určena bezdrátová síť eduroam.
 • Není pro hotelové hosty. Pro ně je určena bezdrátová síť hotel.vse.cz. Síť guest.vse.cz nevysíláme v prostorách kolejí.

Typy účtů

V bezdrátové síti guest.vse.cz rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé účty. U dlouhodobých účtů vyžadujeme vyplnění jména, příjmení, platná e-mailová adresa a jazyk komunikace (čeština či angličtina). U krátkodobých účtů nemusí být uvedeny, musí si je ale evidovat ten, kdo účet zakládá. Při řešení bezpečnostních a provozních problémů kontaktujeme dlouhodobé uživatele přímo, v případě krátkodobých účtů kontaktujeme osobu, která účet založila (správce účtu).

Vlastnost Krátkodobý účet Dlouhodobý účet
Maximální doba platnosti 3-7 dní (upřesníme) 365 dní
Lze prodloužit platnost účtu ne ano
Uživatel si může změnit heslo ne ano
Vážné bezpečnostní problémy zablokování účtu
upozornění správci účtu
zablokování účtu
upozornění uživateli
Menší bezpečnostní problémy
porušování autorských práv
zablokování účtu
upozornění správci účtu
uživateli pošleme upozornění
očekáváme nápravu do několika dní
Úprava údajů o účtu nelze může správce účtu

Provoz z účtů s vazbou na pedagogickou a vědeckou činnost školy (zahraniční hosté, externí vyučující, spolupracovníci xPortu, …) bude směrován skrz síť CESNET. Ostatní účty budou připojení skrz komerční konektivitu školy.

 

Parametry připojení do guest.vse.cz

Uživatelské jméno/totožnost: přiřadí se při založení účtu, písmeno následované číslicemi
Heslo: počáteční heslo se vygeneruje při vytvoření účtu, dlouhodobí uživatelé si ho mohou změnit
Jméno bezdrátové sítě (SSID): guest.vse.cz
Parametry připojení: 802.1x/WPA2-podnikové, šifrování AES
Metoda ověření (metoda EAP): PEAP
Ověření fáze 2: MSCHAPv2
Certifikační autorita (CA) serveru: USERTrust RSA Certification Authority
Jméno serveru: radius.vse.cz
Anonymní identita: nepodporujeme, nevyplňovat
Doména: nevyplňovat

 

Přijatelné užití

Na používání bezdrátové sítě guest.vse.cz se vztahuje Příkaz rektora 1/2007 Z něho vyplývají následující požadavky na uživatele:

 • Uživatel je při své činnosti povinen dodržovat mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána a platné právní normy ČR.
 • Uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností neohrožoval práci ostatních uživatelů, nepřetěžoval zdroje sítě.
 • Uživatel je povinen dodržovat základní pravidla ohleduplnosti a slušnosti vzhledem k ostatním uživatelům a správcům systémů.
 • Uživatel odpovídá za škody jím způsobené, ať již úmyslně, či z nedbalosti.
 • Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje (jméno, heslo). Poskytnutí přístupových práv jiné osobě je porušením pravidel.

 

Technická omezení sítě

 • je podporován protokol IPv4 a IPv6,
 • IPv4 adresa se přiděluje pomocí DHCP,
 • IPv6 adresa se přiděluje pomocí automatické konfigurace (přes oznámení směrovače),
 • není povolena přímá komunikace mezi jednotlivými připojenými zařízeními,
 • není povolen příchozí provoz (provoz iniciovaný z venku), tj. pokud si spustíte například webový server na svém notebooku, tak nebude z vnějšku dostupný,
 • smtp (odchozí pošta z klienta) je povolen pouze na porty používající autentizaci a šifrování pomocí SSL (obvykle port 465/tcp či 587/tcp),
 • není povoleno používání Peer to Peer (P2P) sítí pro stahování/sdílení obsahu jako je Bittorent, DirectConnet či eDonkey,
 • rychlost připojení je omezena na 8 Mb/s z externích sítí.

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na VŠE je monitorován v souladu s Příkazem rektora 1/2007.

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsíců a maximálně 1 rok.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup do sítě guest.vse.cz – viz Příkaz rektora 1/2007.

Občas se stane, že počítač šíří nežádoucí provoz i bez vědomí vlastníka počítače – jedná se o různé viry a podobnou havěť. I v tomto případě bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o jím používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.