Nejčastější problémy s pevným připojením

Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo

V případě, že jste studentem nebo zaměstnancem Vysoké školy ekonomické v Praze a neznáte své uživatelské jméno a heslo do systému InSIS (pro registraci se používá stejné přihlašovací údaje), je nutné se osobně zastavit buďto na Jižním Městě (JM 356) nebo Žižkově (SB 22). Více informací na stránkách Centra informatiky VŠE.

Pokud jste hotelovým hostem ubytovaným na kolejích VŠE, kontaktujte prosím svého ubytovatele.

Při registraci zařízení se objeví hláška „v této části sítě není možné provádět registrace“

Jste připojen/a do jiné sítě, než ve které lze provádět registrace. Typicky se jedná o dvojí připojení – jste připojen/a do pevné sítě (ethernet) a zároveň do WiFi nebo k mobilnímu datovému připojení. Vypněte veškerá další připojení (WiFi, mobilní datové připojení) a proveďte registraci znovu.

V případě, že máte kabel zapojen do datové zásuvky na pokoji/v kanceláři, a zároveň nemáte aktivní žádné další připojení, kontaktujte nás prosím na osi@vse.cz, společně s označením koleje, číslem pokoje a číslem zásuvky.

Při registraci se objeví hláška „nejste řádně ubytován/a/ na koleji

Pravděpodobně došlo při zapsání Vašeho ubytování do kolejního systému Iskam k chybě. Kontaktujte prosím svého ubytovatele, aby zjednal nápravu. Počítejte prosím také s tím, že od ubytování může k propsání do registračního systému uběhnout až 24 hodin, mějte proto prosím trpělivost.

Problémy s datovou zásuvkou

Vyzkoušejte s Vaším kabelem i ostatní síťové zásuvky v místnosti. Na pokojích na koleji bývá aktivní pouze 1 datová zásuvka na 1 ubytovaného. Pokud se jedná o kancelář, obvykle je k dispozici více datových zásuvek.

V případě, že máte spolubydlící(ho)/kolegu a jemu/jí internet funguje, vyzkoušejte i jeho/její zásuvku.

Pokud Vám internet v jiné zásuvce funguje, přejděte, nahlašte prosím vadnou zásuvku na osi@vse.cz.

V případě neúspěchu vyzkoušejte předešlý postup i s jiným kabelem (pokud máte k dispozici). Je totiž možné, že máte špatný kabel.

Odebrání síťového mostu

Klikněte na  ikonu sítě v oznamovací oblasti, poté na Otevřít centrum síťových připojení a sdílení/Open Network and Sharing Center

Poté na Změnit nastavení síťového adaptéru/Change adapter settings

Pravým tlačítkem kliknout na síťový most a odebrat jej/Remove from bridge.

Podrobnější návod například zde: http://www.sevenforums.com/tutorials/77980-network-bridge-add-remove-network-connections.html

Další možné problémy s Vaším zařízením

Pokud jste si jisti, že máte nastaveno automatické získávání IP adresy z DHCP, a stále se nechce objevit registrační formulář, problém bude pravděpodobně v některé z ochran, které na Vašem počítači provozujete.

Především může jít o blokaci ze strany antivirového programu nebo firewallu. V rámci pokusu můžete na chvíli některou z těchto ochran vypnout a vyzkoušet, zda problém některá z nich nezpůsobovala.

Pokud zjistíte problém blokace, je nutné nastavit antivir popř. firewall takovým způsobem, aby registrační formulář povolil zobrazit. V žádném případě nedoporučujeme trvale vypnout některou z ochran. V mnoha případech pouze postačí vypnout ochranu pouze po dobu registrace (kdy jsou uplatňována jiná pravidla).

Občas se setkáváme se zavirovanými počítači, které se chovají již na první pohled velmi zvláštně, a pomoci může pouze kompletní scan pomocí  antiviru, nebo v krajních případech přeinstalace celého systému.

Povinností každého by mělo být udržovat svůj systém aktualizovaný a používat antivir v kombinaci s firewallem.