Problémy s připojením

Chybné jméno

Uživatelé z VŠE používají pro přihlášení jméno ve tvaru

login@vse.cz

kde login je uživatelské jméno, kterým se přihlašujete do InSISu či lokální počítačové sítě. @vse.cz označuje příslušnost k VŠE (tzv. realm).

Podívejte se na příklady chybně zadávaných jmen uvedených u eduroam.

Chybné heslo

Pro VPN se používá stejné heslo jako pro eduroam. Heslo je odlišné od univerzitního hesla (hesla do InSIS). Heslo si nastavíte/změníte/zkontrolujete na odkazu https://eduroam.vse.cz/heslo/.

Heslo musíte při připojení do VPN zadat – neuloží se do zařízení jako v případě eduroam.

Uživatel bez přístupu do VPN

Oprávnění k VPN se řídí stejnými pravidly jako oprávnění pro eduroam.