iPhone/iPad – nastavení eduroam

Základní informace

iPhone/iPad umí detekovat parametry bezdrátové sítě a první přihlášení do eduroam je pro uživatele jednoduché. Chybí kontrola autentizačního serveru – automatická konfigurace není bezpečná.
Vytvořenou konfiguraci lze ručně upravit pouze pokud jste v dosahu eduroam. Snazší cestou je stažení připravené konfigurace z eduroam Configuration Assistent Tool (eduroamCAT).

Použití konfigurace z eduroamCAT

Ruční konfigurace

Předpokládáme, že jste v dosahu sítě eduroam.

  1. V menu nastavení klepněte na položku Wi-Fi. Zobrazí se Vám seznam dostupných Wi-Fi sítí. Najděte síť eduroam a klikněte na ní.
  2. Vyplňte uživatelské jméno (včetně @vse.cz) a heslo do sítě eduroam. Klepněte na Join.
  3. Po vložení správných přihlašovacích údajů je třeba povolit certifikát autentizačního serveru VŠE. Ověřte, že má jméno radius.vse.cz a byl vydaný certifikační autoritou USERTrust RSA Certification Authority (název mezilehlé certifikační autority). Klepněte na Trust.
  4. Po potvrzení autentizačního serveru budete připojeni k bezdrátové síti eduroam.
  5. Po připojení doporučujeme stáhnout a použít konfiguraci z cat.eduroam.org.