Internet nefunguje i přes správné nastavení

Pokud jste si jisti, že máte nastaveno automatické získávání IP adresy z DHCP, a stále se nechce objevit registrační formulář, problém bude pravděpodobně v některé z ochran, které na Vašem počítači provozujete.

Především může jít o blokaci ze strany antivirového programu nebo firewallu. V rámci pokusu můžete na chvíli některou z těchto ochran vypnout a vyzkoušet, zda problém některá z nich nezpůsobovala.

Pokud zjistíte problém blokace, je nutné nastavit antivir popř. firewall takovým způsobem, aby registrační formulář povolil zobrazit. V žádném případě nedoporučujeme trvale vypnout některou z ochran. V mnoha případech pouze postačí vypnout ochranu pouze po dobu registrace (kdy jsou uplatňována jiná pravidla).

Občas se setkáváme se zavirovanými počítači, které se chovají již na první pohled velmi zvláštně, a pomoci může pouze kompletní scan pomocí  antiviru, nebo v krajních případech přeinstalace celého systému.

Povinností každého by mělo být udržovat svůj systém aktualizovaný a používat antivir v kombinaci s firewallem.