Windows 7 – nastavení eduroam

Základní informace

Windows 7 se snaží usnadnit připojení k bezdrátovým sítím, připojení je intuitivní a často není potřeba návod. Není ale nastavena kontrola autentizačního serveru – automatická konfigurace není bezpečná.
Vytvořenou konfiguraci lze ručně upravit. Snazší cestou je stažení konfigurační aplikace z eduroam Configuration Assistent Tool (eduroamCAT).

Nastavení a zabezpečení pomocí CAT

 1. Na stránkách cat.eduroam.org zvolte domovskou organizaci Vysoká škola ekonomická v Praze (Prague University of Economics and Business) a operační systém MS Windows 7. Poté stáhněte konfigurační aplikaci, která v sobě obsahuje nastavení pro VŠE.
 2. Při spuštění aplikace:
  • potvrdíte, že máte účet do eduroam z Vysoké školy ekonomické v Praze
  • zadáte své uživatelské jméno (včetně @vse.cz)
  • zadáte své heslo do eduroam  (dvakrát)
 3. Po stisknutí tlačítka „Instalovat“ se vytvoří Wi-Fi profil pro síť eduroam včetně zadaného jména a hesla. Pokud jste v dosahu sítě eduroam, tak by se měl počítač automaticky připojit. Při prvním připojení po Vás někdy může požadovat opětovné zadání jména a hesla.

Aplikaci můžete kopírovat mezi počítači. Obsahuje konkrétní konfiguraci pro uživatele z VŠE, pro realm @vse.cz.

První připojení do eduroam

Toto je návod pro rychlé připojení k eduroam na Windows 7. Někdy se ale i po zadání správného uživatelského jména a hesla nepřipojíte. V této situaci doporučujeme nakonfigurovat připojení pomocí aplikace z cat.eduroam.org.

 1. Zkontrolujte, zda máte bezdrátovou kartu aktivní. Někdy se musí zapnout fyzickým tlačítkem, někdy pomocí kombinace kláves.
 2. V systémové liště klikněte na ikonku bezdrátové sítě. Zobrazí se vám dostupné bezdrátové sítě, klikněte na eduroam a dále na Připojit.
 3. Vyskočí okno s formulářem pro zadání uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno musíte zadávat ve formátu username@vse.cz. Kliknete na OK.
 4. Následně vám vyskočí upozornění o potvrzení certifikátu. Klikněte na Připojit a pokud vše proběhne správně. Měli byste být připojeni k bezdrátové síti eduroam.

Připojení není zabezpečené – s touto konfigurací se připojíte i na falešné přístupové body. Je potřeba nastavit kontrolu jména a certifikátu autentizačního serveru.
Konfiguraci zabezpečíte buď aplikací z cat.eduroam.org nebo pomocí následujících ručních úprav.

Ruční úprava nastavení eduroam

 1. Otevřete Start > Ovládací panely > Síť a Internet -> Centrum síťových připojení a sdílení
  Klikněte na Spravovat bezdrátové sítě.
 2. V dalším okně vidíte aktuální bezdrátové sítě, které máte nastavené. Odstraňte sítě, které nepoužíváte. Odstraňte i eduroam, pokud máte problémy s připojením. Klikněte na síť eduroam či pokud chybí, tak na tlačítko Přidat (při přidávání zvolte „Nastavení připojení“).
 3. Na kartě Připojení nic měnit nemusíte. Přejděte na kartu Zabezpečení.
 4. Na kartě Zabezpečení zkontrolujte hodnoty dle obrázku a poté klikněte na Nastavení.
  href=“https://internet.vse.cz/wp-content/uploads/page/94/eduroam-win7-3.png“>
 5. Zde zatrhněte Ověřit certifikát serveru, Připojit k těmto serverům a zde vyplňte jméno radius.vse.cz. Za důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritu vyberte DigiCert Assured ID Root CA. Následně klikněte na Konfigurovat.
 6. Odškrtněte Automaticky použít mé uživatelské jméno ….
 7. Nastavení uložte. Počítač se zkusí připojit k eduroam.
 8. Na liště se vám zobrazí bublina s požadavkem o uživatelské jméno. Klikněte na něj a zadejte vaše přihlašovací údaje.
 9. Uživatelské jméno musíte zadávat ve tvaru username@vse.cz.