Windows 8 – nastavení eduroam

Základní informace

Windows 8 a 8.1 umí detekovat parametry bezdrátové sítě a první přihlášení do eduroam je pro uživatele jednoduché. Chybí kontrola autentizačního serveru – automatická konfigurace není bezpečná.
Vytvořenou konfiguraci je potřeba upravit – buď sami ručně či pomocí konfigurační aplikace z eduroam Configuration Assistent Tool (eduroamCAT). Aplikace pomůže i v případě problémů s připojením, pokud to není způsobeno chybným jménem či heslem.

Zabezpečení pomocí eduroamCAT

Na cat.eduroam.org (eduroam Configuration Assistant Tool) zvolte domovskou organizaci Vysoká škola ekonomická v Praze (Prague University of Economics and Business) a operační systém.

Poté si stáhněte aplikaci, která v sobě obsahuje parametry pro připojení uživatelů z VŠE, z realmu @vse.cz. Aplikaci můžete kopírovat mezi počítači.

Aplikaci spustíte – program smaže původní konfiguraci eduroam a nastaví všechny parametry. Zeptá se Vás na uživatelské jméno (zadat včetně @vse.cz) a heslo. Pokud jste v dosahu eduroam, tak by se měl počítač připojit. Při prvním připojení k eduroam někdy je potřeba opět zadat jméno a heslo.

První připojení do eduroam

Toto je rychlý návod jak se pohodlně připojit do sítě eduroam na Vašem počítači s operačním systémem Windows 8 či Windows 8.1.

 1. Nejprve si ověřte jestli máte aktivovaný Wi-Fi adaptér.

  • Desktopové rozhraní

  • Metro
 2. Poklikáním na ikonu Wi-Fi připojení zobrazenou na obrázcích výše se Vám otevře postranní panel s přehledem dostupných Wi-Fi sítí.
 3. Kliknutím na jméno sítě eduroam se dostanete k možnosti se připojit. Tuto možnost potvrďte a pokračujte dále.
 4. Následně na Vás vyskočí dialogové okno pro přihlášení, kde je nutno zadat Vaše uživatelské jméno (ve tvaru username@vse.cz) a heslo pro přihlášení do sítě eduroam.
 5. Jakmile zadáte Vaše přihlašovací údaje systém Vám položí ještě další otázku týkající se certifikátu serveru, kterou je také třeba potvrdit. Informace o certifikátu se ale neuloží – připojení není zabezpečeno před zneužitím.
 6. Pokud jste se dostali až k tomuto kroku, jste úspěšně připojeni k Wi-Fi síti eduroam. Přesvědčí Vás o tom i jednotlivé ikonky.

  • Desktopové rozhraní

  • Metro

  • Desktopové rozhraní – postranní panel

Takto vytvořená konfigurace není bezpečná – nenastaví se kontrola autentizačního serveru. Buď si stáhněte konfigurační aplikaci z cat.eduroam.org a nebo pokračujte následujícími kroky.

Ruční zabezpečení připojení

Výše uvedený postup nenastaví jméno autentizačního serveru (radius.vse.cz) a certifikační autoritu pro ověření správného autentizačního serveru (DigiCert Assured ID Root CA).

 1. Pravým tlačítkem stiskněte ikonu Wi-Fi adaptéru na desktopovém rozhraní a zvolte možnost Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum síťových připojení a sdílení)
 2. Vpravo nahoře je informace o připojení k Wi-Fi eduroam – klikněte na odkaz
 3. V oknu Wi-Fi status otevřete „Wireless properties“ (Vlastnosti bezdrátového připojení)
 4. Následně se přepněte do záložky Security a rozklepněte si tlačítko Settings
 5. V tomto oknu je nutné nastavit server radius.vse.cz a zaškrtnout certifikační autoritu DigiCert Assured ID Root CA pro přístup do sítě eduroam
 6. Klikněte ještě na tlačítko Konfigurovat a odškrtněte volbu Automaticky použít mé uživatelské jméno ….